Tidatrans
Tidatrans

Vi är det lilla åkeriet med de stora resurserna. Våra fordon är nya och moderna. De är bränslesnåla och har effektiva motorer. 

Vi utför transporter efter era önskemål. Vår kompetens är din styrka. Ingenting är omöjligt. Vi kan hjälpa dig med det mesta inom åkeribranschen. Vi är aldrig längre bort än ett samtal. Dygnet runt, året runt. Så tveka inte. Ring redan idag för att få mer information om vad vi kan göra för DIG.

Inloggning Intranät

Vi arbetar ständigt med att minska miljöeffekterna från våra fordon. Något som är otroligt viktigt för oss.

Våra mål

Våra transporter genomförs alltid på ett trafiksäkert och tillförlitligt sätt.

Nummer 1

Anpassa hastighet efter väglag och trafiksituation.

Nummer 2

Alltid köra efter transports förhållningsregler gällande kör och vilotidsregler.

Nummer 3

Använda bilbälte, samt att i största möjliga mån arbeta ergonomiskt.