Tidatrans
Tidatrans

Miljö

Vi arbetar ständigt med vårt miljöarbete. Våra mål är:

  • Att minska miljöeffekterna från våra fordon
  • Att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö
  • Att förebygga föroreningar
  • Att följa miljölagstiftning och andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt 
  • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål

Bränsle