Tidatrans
Tidatrans

Vårt mål

Att minska miljöeffekterna från våra fordon
Att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö
Att förebygga föroreningar
Att följa miljölagstiftning och andra samhällskrav samt våra kunders krav
Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt 
Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål

Våra transporter genomförs alltid på ett trafiksäkert och tillförlitligt sätt. Vi eftersträvar en nollvision när det gäller olyckor och överträdelser, därför har våra chaufförer ett ansvar att:

  • Anpassa hastighet efter väglag och trafiksituation
  • Alltid köra efter transports förhållningsregler gällande kör och vilotidsregler.
  • Använda bilbälte, samt att i största möjliga mån arbeta ergonomiskt.

Vårt mål